Speed


Speed je programski paket za analizo in optimiranje vseh vrst električnih motorjev. Optimiranje je zaradi analitične računske metode zelo hitro. Speed je namenjen za:
- začetno načrtovanje,
- analizo delovanja,
- hitro spreminjanje parametrov,
- različne tipe motorjev (asinhronski, reluktančni, brushless DC, komutatorski DC motorji).

Z editorji za geometrijo, navitje, knjižnico za različne oblike rotorjev in materiale si močno olajšamo razvoj motorja. Ravno tako lahko prenesemo model motorja iz Speeda v Flux in naredimo analizo s končnimi elementi.

Reference v Sloveniji: Rotomatika d.o.o., Indramat d.o.o., Domel d.d., Fakulteta za elektrotehniko, Bober inženiring.
Speed je razvit v Speed laboratoriju na Univerzi v Glasgowu.

speed1

speed2