Motor CAD


Motor CAD je programski paket za toplotno analizo električnih strojev. Z MotorCAD-om lahko zelo dobro termično optimiramo motor. Podatke iz Speeda lahko prenašamo v Motor-CAD in obratno. MotorCAD je razvit za različne tipe motorjev (asinhronski, reluktančni, brushless DC, komutatorski DC motor).

motor_cad1
motor_cad2motor_cad3
motor_cad4