Razvoj električnih naprav


Izračuni, raziskave, razvoj, tehnična podpora pri električnem in termičnem inženiringu

Bober inženiring je distributor CAD programov  FLUX 2D, FLUX 3D in FLUX STUDIO priznane firme CEDRAT iz Francije.  Pri konstruiranju električnih naprav je najučinkovitejša metoda uporaba  CAD programov, ki bazirajo na metodi končnih elementov. Računajo magnetna, električna in termična stanja enosmernih in izmeničnih elektromagnetnih naprav. Ta stanja omogočajo globalno in lokalno izračun in razporeditev veličin, kot so: gostota magnetnega pretoka, pretok fluksa, energijo, sil, momentov itd. Z  ostalimi metodami, kot so analitični izračuni, izdelava prototipov, preskusi in meritve, je zelo težko, če ne nemogoče točno določiti te veličine. Vsekakor pa so  višji stroški razvoja zaradi izdelave večjega števila prototipov, preskusov in meritev ter veliko daljši čas razvoja. Nove ideje lahko analiziramo hitro in in z majhnimi stroški. Na napravah, ki so že konstruirane, lahko analiziramo njihovo obnašanje in rezultate lahko uporabite pri povečevanju magnetne učinkovitosti naprav.

image002
modeliranje

image004
odvajanje toplote pri hladilnem telesu

Možnosti uporabe: vse vrste strojev (D.C., sinhronski, asinhronski); transformatorji; elektromagneti  elektromagnetni, piezoelektrični and magnetostriktivni aktuatorji in senzorji;  magnetne snemalne glave; magnetni ležaji; magnetno ločevanje; nedestruktivno preskušanje; indukcijsko  gretje; visokofrekvenčno gretje; oklep; visokonapetostne naprave; močnostni priključki.

Reference:

 Indramat, Bartec-Varnost, Rotomatka, razvoj elektromagnetov za Iskro MIS:
razvoj_naprav1

razvoj_naprav2
reluktančni elektromagnet

razvoj_naprav3
stožčasti elektromagnet

razvoj_naprav4
elektromagnet z vgrajenim trajnim magnetom

razvoj_naprav5
izmenični elektromagnet

razvoj_naprav6
enosmerni magnet

razvoj_naprav7
toplotna slika privarjenega bimetala po 10 ms obremenitve s tokom 926 A

razvoj_naprav8
magnetni sprožnik

razvoj_naprav9
magnetni sprožnik

razvoj_naprav10
magnetni sprožnik