Projektiranje elektroinstalacij


V elektroprojektih upoštevamo veljavne pravilnike, odredbe, prevzete standarde za elektri
čne inštalacije, nacionalne standarde SIST in mednarodne IEC in ISO standarde. Sodelujemo s preskušenimi izvajalskimi podjetji, tako da vam lahko ponudimo celotno storitev (svetovanje, načrt, izvedba, nadzor, meritve).
 
Projektiramo:
·         Splošne električne instalacije v zgradbah,
·         Reinženiring instalacij,
·         Strelovodne naprave, ozemljitve,
·         Izena
čitve potencialov,
·         UPS instalacije,
·         Ra
čunalniške mreže,
·         Izboljšanje faktorja mo
či,
·         Centralne nadzorne sisteme,
·         Sisteme za javljanje požarov, vlomov,
·         Kontrola dostopa,
·         Fotonapetostne sisteme,
·         Svetlobni inženiring,
·         EIB, inteligentne hiše.
 
Nadziramo:
·         Izgradnjo električnih instalacij,
·         Tehni
čno dokumentacijo drugih podjetij.