EIB instalacija - inteligentna hiša


EIB instalacija omogo
ča krmiljenje različnih hišnih električnih naprav (stikal, ventilov, elektromotornih pogonov za žaluzije, garažna ali vhodna vrata, alarmnega ali energetskega sistema, itd.)  s senzorji, ki zaznavajo spremembe veličin (svetlobe, toplote, vlage, vetra, gibanja itd.).
Tako pove
čamo udobje bivanja, varnost, in zmanjšamo porabo energije.
Bistvo EIB instalacije je, da do elektri
čnih naprav pripeljemo po prvem kablu energijo, z drugim pa napravo krmilimo (EIB vodilo). Vse naprave so med seboj povezane z enim krmilnim kablom, kar omogoča hitrejšo izvedbo in manjšo porabo kablov. V hiši  imamo samo en sistem, ki je lažji za vzdrževanje in uporabo. Ker je sistem decentraliziran, ob odpovedi zamenjamo samo okvarjen aktuator ali napravo, ostali pa delujejo neovirano. Ni centralnega nadzora, ki bi ob odpovedi onemogočil vse sisteme v hiši  (npr. alarm, ogrevanje).
Elektri
čne naprave lahko sprogramiramo po naših željah (npr. spuščanje in dviganje žaluzij v odvisnosti od zunanje osvetljenosti). Za to uprabljamo program ETS. Vsi najpomembnejši evropski proizvajalci izdelujejo EIB senzorje in aktuatorje.
Vzpostavimo lahko sisteme za:
 
Razsvetljavo,
 
Senčila,
 
Ogrevanje, klimo,
 
Daljinsko upravljanje,
 
Protivlomno zaščito,
 
Protipožarno javljanje.