Izdelava projektne dokumentacijeIzdelamo vam projektno dokumentacijo od prvih konceptualnih zasnov, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo, projekta izvedenih del do projekta za etažne lastnike. Pri svojem delu sodelujemo z arhitekti, geodeti, statiki, krajinskimi arhitekti, geomehaniki, geodeti in tehnologi. Izdelane imamo tipske projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja. Organiziramo tudi tehnične prevzeme ali celotno gradnjo objekta do pridobitve uporabnega dovoljenja objekta. Naredimo vam preliminarne investicijske študije, rentabilnostne projekcije, analizo projekta oziroma projektne naloge.