Nizkonapetostni priključek


Po Zakonu o graditvi objektov je v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD potrebno pridobiti tudi soglasje k projektnim rešitvam za priklop električnega omrežja na objekt. Postopek javnega podjetja za distribucijo električne energije je tristopenjski. To podjetje najprej izda na podlagi zahteve investitorja projektne pogoje pred začetkom projektiranja. V soglasju za priključitev (druga stopnja) so natančno opisani tehnični pogoji priključitve, definirana je moč priključka, transformatorska postaja, namen priključka, tehnične lastnosti omrežja, način ozemljitve, sistem napajanja, merilne naprave, presek priključnega kabla, vrsta prenapetostne zaščite itd. Na podlagi soglasja za priključitev se naredi načrt oziroma projekt nizkonapetostnega priključka, ki ga je potrebno priložiti vlogi za soglasje k projektnim rešitvam (tretja stopnja). To soglasje ugotavlja po pregledu elaborata nizkonapetostnega priključka ali so izpolnjeni vsi projektni pogoji pred začetkom projektiranja. Projekt nn priključka moramo skupaj s soglasji vložiti v projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD.